Auto Transport

 • Kaubavedu skeemide EXW, CPT, DAT, DAP, DDP järgi

  Incoterms 2010 järgi
  -EXW (EX WORKS)
  Müüja teeb ostjale kaubad kättesaadavaks müüja enda territooriumil või mõnes muus müüja poolt
  nimetatud laadimiskohast. Müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba eksportimise tollivormistuse täitmine ja kauba veokile laadimine. Ostja kannab kõik tehinguga seotud riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast.
  -CPT (CARRIAGE PAID TO)
  Tarnekohas kaup antakse veolepingu alusel üle esimesele vedajale, samal hetkel läheb vastutus kauba kadumise ja kahjustamise eest üle müüjalt ostjale; sihtkohale kaup saabub müüja sõlmitud veolepingu alusel). Ostja on kohustatud täitma kõik tolliformaalsused impordil ning kandma kõik sellega kaasnevad kulud.
  -DAT (DELIVERED AT TERMINAL)
  Müüja on kauba tarninud nimetatud terminali, sihtsadamasse või sihtkohta. Müüja vastutab kauba eest kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadamas või sihtkoha terminalis. Müüja jaoks on oluline määratleda sihtkoha piires võimalikult täpselt see punkt, milleni kannab müüja kõiki kulusid ja vastutab riskide eest. DAT-i ei kasutata müüja riigis müüja vastutab tolliformaalsuste eest ekspordil, seda vajadusel ka transiitveol läbi kolmanda riigi impordil on ostja kohustatud täitma tolliformaalsused.
  -DAP(DELIVERED AT PLACE)
  Müüja tarnib kauba nimetatud sihtpunkti saabuval veovahendil, mahalaadimiseks valmis kauba kohaletoimetamise eest nimetatud kohta vastutab kauba müüja mõlemal poolel soovitatakse võimalikult täpselt määrata nimetatud sihtkoha piires kindlaks see punkt, milleni on kulud müüja kanda (kui müüja võtab veolepingus mahalaadimiskulud enda kanda, siis pole tal õigust neid ostjalt sisse nõuda, juhul kui poolte vahel pole kokku lepitud teisiti).Ekspordi tolliformaalsused täidab müüja, impordi tolliformaalsused täidab ostja.
  -DDP(DELIVERED DUTY PAID)
  Seni, kuni müüja on kauba tarninud nimetatud sihtkohta ja andnud mahalaadimiseks saabuval
  veovahendil ostja käsutusse, vastutab kõikide kulude ja riskide eest müüja müüja vastutab lisaks ekspordi-tolliformaalsustele ka kõikide impordi-tolliformaalsuste eest lisaks on kohustatud tasuma nii ekspordi- kui ka impordimaksud.

 • Tegutsemine kogu Euroopa Liidu piires

  -Transpordime kaupu kaugliinidel Euroopa-Venemaa-Euroopa

 • Ekspedeerimine

  – Ekspedeerimine osutab teenuseid, mis on seotud kaupade veo, konsolideerimise, ladustamise, käsitlemise, pakkimise või levitamisega, samuti sellega seotud abistamis- ja nõustamisteenuseid (sealhulgas tolli- ja maksuküsimustes), pakub kaupade deklareerimist, kaupade kindlustuse korraldamist ja kaupadega seotud maksete ja dokumentide kogumist või hankimist.

 • BTR LOGISTIC OÜ krediidireiting